Milliardstøtten til industrien kan få “datostempel”

Norge kan bli pålagt å starte avvikling av ordningen med CO2-kompensasjon for den kraftkrevende industrien om fem år. Dersom EU-kommisjonens forslag vedtas, kan dagens støtteregime bli fjernet eller bygd ned fra 2026.

smelteverk_salten_staking-av-ovn_
Den kraftkrevende industrien i Norge får betydelig støtte gjennom ordningen med CO2-kompensasjon. Fra 2026 kan denne ordningen bli avviklet. Bildet er fra Elkems smelteverk i Salten. (Foto: Elkem)