LNG-boom i Europa undergraver klimamålene, advarer tysk tenketank

Ny studie viser at overinvesteringer i LNG-terminaler i EU-land, kan føre til at EU blir avhengig av gass så lenge at klimamålene ryker. I tillegg kan det utløses bygging av gassfelt i Afrika, Midtøsten og USA som kan vise seg ulønnsomme på sikt.

Joe Biden, on the left, and Ursula von der Leyen
USAs president Joe Biden lovet i mars EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen mye LNG. Dette har bidratt til en LNG boom, mener en tysk studie. Foto: EU-kommisjonens mediaservice.