Kappløp om å bli Europas CO2-lager – blir det CO2 nok til alle?

Norge får nå økt konkurranse om å bruke Nordsjøen som lager for CO2 fra Europa. Danmark, Storbritannia og Nederland satser alle tungt på å håndtere egen CO2 – og i tillegg bli lagringsplass for CO2 fra andre land.

gassnova
Slik ser en for seg at Langskip-prosjektets første fase ser ut.