Folk i EU ser mørkere på fremtiden – grunnen er energikrise og krig

Husholdningene i EU er preget av den samme fremtidspessimismen nå som da pandemien startet. Grunnen er de økonomiske virkningene av høye energipriser og krigen i Ukraina.

Paolo Gentiloni bak talerstol
EU-kommissær Paolo Gentiloni presenterte dystre økonomiske utsikter for EU-landene. Foto: EU-kommisjonen