EU-landene samlet seg om en gasskriseplan – men med mange unntak

Med god hjelp av nye varslede eksportkutt av russisk gass til EU, samlet energiministrene seg om en kriseplan for gass. Planen er full av huller og viser hvor vanskelig energipolitikk er i EU.

b06c1340-bd80-4a38-9440-6e142cfc6f85
Visepresident i EU-kommisjonen Frans Timmermans og energikommissær Kadri Simson stikker hodene sammen før energiministermøtet starter. Foto: Ministerrådets pressetjeneste