Bør økonomisk vekst prioriteres foran miljøinteresser?

En potensiell avveining mellom økonomisk vekst og miljøinteresser har vært på dagsordenen den siste tiden. I perioden oktober og november 2019 spurte vi den norske befolkningen om hva de mener om dette temaet.

folkmener_industri_miljo_
Undersøkelse om folks meninger om økonomisk vekst og miljø.