Utslippsgapet

Norge skal slite med å nå målet om å få ned klimagassutslipp til ca. 47 millioner tonn i 2020.