Master og generasjoner - Energi og Klima

Master og generasjoner

De yngre legger mye mer vekt enn de eldre på at flere kraftlinjer kan bidra til å begrense klimaendringene.

Denne artikkelen er over 2 år gammel.


Tallene er hentet fra TNS Gallups Energibarometer. Intervjuer av et utvalg på 1000 strømkunder ble gjort i desember 2012. Det fullstendige spørsmålet fra undersøkelsen som vi refererer her lyder: «I årene framover vil det være nødvendig med utbygging og forsterkning av strømnettet, blant annet for å sikre strømforsyningen og for å kunne produsere mer fornybar energi for dermed å begrense klimaendringene. Hva mener du er viktigst å ta hensyn til når det gjelder investeringer i strømnettet?» 72 prosent av de under 30 år valgte svaralternativet «Begrense klimaendringer», mot 44 prosent blant de over 60 år.

Meningsmålingen viser ellers bl.a. at 81 prosent sier de vil akseptere bygging av nye kraftlinjer dersom det gir økt bruk av fornybar energi. Dette er opp fra 63 prosent våren 2009.

Bli abonnent!

Kommentarfeltet er stengt.