IEA: Kull og olje stuper i klimascenario

IEAs World Energy Outlook presenterer forskjellige fremtidsbilder.