Hvorfor elbil?

Flest kjører elbil av økonomiske grunner, men en stor andel oppgir også miljøhensyn som årsak.