Folkets energi

Nær halvparten av fornybar energi i Tyskland er eid av privatpersoner og bønder.