Færre fornybarjobber i EU

Arbeidsplasser innen fornybar energi i EU har falt de siste årene. Oppsving kan komme fra EUs 2030-mål, planene om en energiunion, og som følge av Paris-avtalen.

baltic2enbw
Montering av vindmølle i prosjektet EnBW Baltic 2 i Østersjøen mellom Tyskland og Danmark. (Foto: EnBW/Jens Meier)