Vil tettere klimasamarbeid med EU hemme eller fremme grønn omstilling?

Spørsmålet om hvor sterkt Norge skal knytte seg til EU i klimapolitikken preget valgkampen og vil være sentralt fremover. Vil tettere samarbeid med EU hemme eller fremme Norges ferd mot lavutslippssamfunnet?

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen i møte med EUs klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete.

Våre støttespillere