Vil de unges klimaengasjement ha betydning?

Klimaengasjerte ungdommer og studenter har tatt til gatene og demonstrert for miljø og klima i et halvt århundre. Er det noe nytt ved det enorme engasjementet vi ser i dag?

Å avfeie ungdoms klimaengasjement som noe de vil vokse av seg, vil være å ta en betydelig risiko – både for næringslivet og politikken, skriver artikkelforfatteren. Bilde fra skolestreik for klima i Oslo i september 2018.

Våre støttespillere