Vi har nok kraft til å elektrifisere Norge

Selv med omfattende og hurtig elektrifisering av transport, olje- og gassutvinning og annet fossilt energiforbruk: Vi kommer til å ha nok elektrisk kraft i Norge. La oss sette i gang med jobben!

Kraftmaster fra Aurland I kraftverk
La oss først og fremst sette fokus på å bruke det forventede kraftoverskuddet til å gjøre jobben med å elektrifisere Norge slik at vi kan få redusert klimagassutslippene, skriver artikkelforfatteren. Her kraftmaster fra Aurland I kraftverk ved Låvisberget. (Foto: NVE)