Vi har i liten grad fokusert på smerten ved omstilling

Bompengeopprør og mistillit mot politikere. Hvorfor møter det grønne skiftet så sterk motstand?

I Frankrike førte økte drivstoffavgifter til omfattende og dels voldsomme demonstrasjoner. Motreaksjonen kom overraskende på mange. – Det grønne skiftet handler om mer enn teknologisk utvikling. Det handler også om kulturelle endringer og utfordringer for demokratiet, og det kan være smertefullt for mange, skriver artikkelforfatterne.

Vi støtter <2°C-prosjektet