Verden etter Paris eller Paris etter verden?

Etter 25 år med resultatløse klimaforhandlinger ble det plutselig jubel i Paris i desember 2015. Hvorfor?

Sterke krefter vil fortsatt være tjent med å holde igjen og forsinke utviklingen slik at en unødvendig klimakrise inntreffer, skriver artikkelforfatteren. Foto:

Våre støttespillere