Utslippsreduksjoner er dyrt nok fra før

Kostnaden av utslippsreduksjoner er høy. La oss unngå å gjøre den enda høyere.

klimaide
Tanken bak en mer selektiv næringspolitikk er at staten, ved å støtte og være delaktig i noen grønne næringer eller enkeltbedrifter, forhåpentligvis vil finne selve løsningen på klimaproblemet, skriver artikkelforfatteren. (Foto: Kyon Cheng, Public Domain).