Teknologien som gjør desentralisering mulig

Betingelsene for lokal, desentralisert energiproduksjon blir stadig bedre. Det er en god nyhet for kraftsystemet – samtidig trues de etablerte kraftselskapenes forretningsmodell.

Brynseng perspektiv 01
Den planlagte Brynseng skole i Oslo er eksempel på hvordan solceller brukes som et bygningselement og for lokal energiproduksjon for å oppnå nesten nullenerginivå. (illustrasjon: HRTB Arkitekter/futurebuilt.no)