Statkrafts lavutslippsscenario: En teknologioptimistisk vei mot en renere verden

Den teknologiske utviklingen fortsetter i rivende fart. Derfor kan vi være optimister.

statkraft_langerunde
Prisene på solkraft faller raskt i Statkrafts lavutslippsscenario. Her fra selskapets solpark Lange Runde i Nederland. (foto: Ole Martin Wold, Statkraft)