Slik kan vi bedre måle politikkens klimaeffekter

Hvordan måler man klimaeffekten av et statsbudsjett? Hvor effektive er ulike virkemidler i klimapolitikken? Teknisk beregningsutvalg for klima har sett nærmere på bruken av økonomiske makromodeller i slike analyser.

Lastebil kjører forbi bomstasjon
Økonomiske makromodeller kan brukes i vurderingen av hvor effektive klimatiltak er. Her fra bomringen i Oslo. (Foto: Fredrik Hagen/NTB)