Satsing på plantebasert bioenergi kan gi økte klimagassutslipp

Det må sikres at dagens bruk av biodrivstoff og en eventuell større satsing framover fører til nedgang i klimagassutslipp. Ikke til det motsatte, slik som nå kan synes å være tilfellet.

2426765253_a76c0e4659_o
Det er behov for en forskningsbasert gjennomgang og oppdatering av klimavirkningen av biodrivstoff. Politikerne bør utsette alle forslag om omsetningskrav for biodrivstoff inntil resultatene fra en slik gjennomgang foreligger, skriver artikkelforfatteren.