Satsing på plantebasert bioenergi kan gi økte klimagassutslipp

Det må sikres at dagens bruk av biodrivstoff og en eventuell større satsing framover fører til nedgang i klimagassutslipp. Ikke til det motsatte, slik som nå kan synes å være tilfellet.

Det er behov for en

forskningsbasert gjennomgang og oppdatering av klimavirkningen av

biodrivstoff. Politikerne bør utsette alle forslag om omsetningskrav for

biodrivstoff inntil resultatene fra en slik gjennomgang foreligger, skriver artikkelforfatteren.