Satsing på avansert biodrivstoff er nødvendig

Stortingsflertallets satsing på biodrivstoff har løfterike målsetninger og gode motiver. Men både når det gjelder verdiskaping, jobbskaping og lokal utnyttelse av råvarer, er det bom. Årsaken er at de har glemt biogass.

Stortingsflertallet har glemt biogass, skriver artikkelforfatterne. Det er en skivebom, mener de. FOTO: Avfall Norge