Rødgrønn «mission» på rett spor

De rødgrønne partiene forsøker å ta klima- og næringspolitikken viktige steg videre ved å peke ut «missions» eller samfunnsoppdrag der staten skal bidra mer enn nå. Det som fortsatt mangler, er mer kraftfulle grep for å forme markedet – etterspørselssiden.

Laksefôr og hydrogen. Per Espen Stoknes (MDG), Kari Elisabeth Kaski (SV), Anne Beathe Tvinnereim (Sp) og Espen Barth Eide (Ap) vil ha sterkere statlig medvirkning i å løse «missions» eller samfunnsoppdrag for å skape grønn vekst. (Foto: Anne Sofie Lid Bergvall, Agenda)

Våre støttespillere