Rettslig oppgjør om Nederlands klimapolitikk

Den nederlandske miljøstiftelsen Urgenda har tatt ut stevning mot den nederlandske stat.

dike-minnesmerke
Minnesmerke over diker i Nederland.