Regjering uten ambisjoner for sjøtransporten

Norges Rederiforbund mener det er svært uheldig at regjeringen legger opp til å bryte med tydelige politiske målsettinger om å flytte gods fra land til sjø.

Sjøtransporten er den mest energieffektive transportformen, og sparer samfunnet for unødvendige utslipp, skriver artikkelforfatteren. Her skipet «Sletringen» til kai i Trondheim.

Våre støttespillere