Vi må redusere klimagassutslipp fra vårt private forbruk, men vi klarer det ikke alene

Hvilke endringer av forbruk og vaner kan husholdninger akseptere hvis de må redusere sine utslipp drastisk i nær fremtid? Et forskningsprosjekt peker på noen svar – og viser at det ikke er noen vei utenom styring og tilrettelegging fra myndighetene.

sykkelbro_
“Aktiv mobilitet” – mer bruk av sykkel og apostlenes hester – er en god måte å kutte utslipp på. Her fra Verftsbrua i Trondheim.