Paris ett år etter: Over og ut for storpolitikken

Næringsliv og lokale myndigheter må levere klimakuttene når storpolitikken svikter.

Deal! FNs klimasjef Christiana Figueres og den franske ambassadøren til klimaforhandlingene i Paris feirer enigheten om klimaavtalen 12. desember 2015. Nå skriver artikkelforfatteren at det gjenstår å se om det vil stå noe formelt igjen av Paris-avtalen om et år. (Foto: COP Paris. Public domain).