Oljesmurt energiforskning

De fleste forskningsprosjektene Statoil støtter er ikke i samsvar med de etiske retningslinjene for norsk forskning.

Vitenskapsakademiet samarbeider med Statoil (foto: Det Norske Videnskaps-Akademi)

Våre støttespillere