Oljeinvesteringer og etikk

Investeringer som bidrar til økende klimaendringer kan ikke forsvares. Dette må være hovedpremisset for Stortingets behandling av forvaltningen av Statens pensjonsfond utland og retningsgivende for vedtakene som fattes.

stortinget_forside
Stortinget mente aldri å gi Grunnloven et innhold som kunne forby oljeutvinning, mener regjeringsadvokat Fredrik Sejersted.