Oljebygd i solnedgang

Korleis har det seg at Oljelandet Noreg kunne vakse fram samstundes som historia om Klimalandet Noreg fekk etablere seg? Anne Karin Sæther skriv i “De beste intensjoner” om norsk histories splitta personlegdom.

debesteintensjoner_omslag_u