Motoffensiven mot ren energi er i gang

For over hundre år siden sloss eierne av damplokomotiver og hestevogner mot en konkurrerende teknologi – bilen. I dag går etablerte energiaktører til motoffensiv mot den truende fornybare energien.

red-flag-act
1800-tallets rødflagglover: Bilen var farlig og måtte bremses!