Leverer ventilasjonsanlegg god luft og utslippskutt?

Boligeiere oppmuntres til å investere betydelige beløp i balansert ventilasjon. Enklere løsninger kan være bedre for mange.

Skisse av anlegg for balansert ventilasjon (ill: enok.no)

Våre støttespillere