Kvotehandel: Flaggskip i dødvanne

Lav kvotepris gjør at systemet for handel med utslippskvoter risikerer å bli irrelevant. Hva gjør EU med det?