Klimavennlig byutvikling i Kina

Enhver plan for å bekjempe globale klimaendringer må omfatte Kina. Og enhver klimaplan for Kina må omfatte klimavennlig byutvikling.

street scene china

En viktig klimanøkkel: Byutvikling i Kina.