Klimatoppmøtet i Durban — noen klimafaglige refleksjoner

Politisk sett var utfallet i Durban positivt — arbeidet med å få til klimaavtaler fortsetter. Men det blir stadig vanskeligere å nå togradersmålet.