Klimapolitikk koster: Vi må finne løsninger som demper ulempene

Det trengs en mer detaljorientert debatt om det grønne skatteskiftet. Vi må diskutere hvordan ulempene ved økt CO2-avgift kan kompenseres – både for næringsliv og forbrukere.

klimaregj
Økt CO2-avgift er det viktigste virkemiddelet i klimameldingen statsminister Erna Solberg, olje- og energiminister Tina Bru og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn har presentert og som nå er til behandling i Stortinget. (Foto: Bru/Olje- og energidep., Solberg/Statsm. kontor, Rotevatn/Klima- og miljødep.)