Når politikerne svikter

Jordens klima utvikler seg raskt i feil retning. Hvorfor justeres ikke politikken etter klimakrisens hastverk?

Trontaledebatten
Erna Solbergs dilemma i klimapolitikken er en illustrasjon på den situasjonen nær sagt samtlige partier på Stortinget befinner seg i, skriver artikkelforfatteren. Her er statsministeren under trontaledebatten i Stortinget 4. oktober 2019.