Klima og kunnskap: Usikkerhet kan brukes som påskudd for unnfallenhet

Vi bør alltid være oppmerksom på at vår kunnskap kan være usikker, men usikkerhet kan også brukes til å forkludre det faktum at vi vet nok til å gjøre noe.

e18vestfold_

I forbindelse med valget ville det ha vært riktig å minne politikere om at mange av deres forslag er inkonsistente, for eksempel at man vil redusere biltrafikken samtidig som man går inn for å bygge nye motorveier, skriver artikkelforfatteren. Her fra utbyggingen av E18 i Vestfold.