Klima krever rask utfasing av fossile brennstoff, også gass

Nye forskningsresultater fra en rekke studier viser at gass ikke er egnet som en bro mot fornybarsamfunnet.

metanskulptur
Skulptur av et metanmolekyl (CH4) i Groningen, Nederland. Kunstner: Marc Ruygrok.