Klare krav til berekraft

Berekraft er ikkje lenger noko ein kan smykke seg med nett som ein vil.

Vindkraft og berekraft. Mykje tydar på at vindkraft ikkje blir rekna som berekraftig om føremålet er å produsere straum til olje- og gassutvinninga på norsk sokkel, skriv Klaus Mohn i denne artikkelen om EU sin taksonomi. Foto fra Statkrafts vindpark i Roan, Trøndelag.

Våre støttespillere