Kina fosser fram

EU-Kina-erklæringen kan leses som et manifest for verdens videre utvikling – med et helt annet verdensbilde enn det Trump foreskriver.

Li Keqiang

Trumps retrett har åpnet for et klimapolitisk maktskifte. Kina, her ved statsminister Li Keqiang, er klare til å fylle tomrommet etter USA og dermed øke sin egen innflytelse globalt, skriver forfatterne. (Foto: Voice of America)

Våre støttespillere