Karbonfangst og -lagring (CCS) blir neppe noen «gullgruve»

Karbonfangst og -lagring (CCS) er nødvendig, men kostbart og komplekst. Det blir neppe hverken den «nye oljen» eller noen «gullgruve», men de planlagte prosjektene i Norge bør likevel bygges.

Denne illustrasjonen fra Equinor viser hvordan CO2 kan fanges, transporteres og lagres i en komplett verdikjede.

Våre støttespillere