Investorer må ta avskogingsrisiko på alvor

Å beskytte og gjenopprette skog og andre naturlige økosystemer kan bidra med så mye som en tredjedel av det som trengs for å hindre farlige klimaendringer. Finansbransjen må sørge for at finansielle plasseringer ikke medvirker til avskoging.

Klimameldingen legger opp til mer bruk av biodrivstoff. Det kan få uheldige virkninger, mener artikkelforfatterne. Bildet viser soyaåkre i Brasil. (Foto: Regnskogfondet)

Våre støttespillere