Ille bra på sokkelen?

Dersom CO2-utslippene fra norsk oljesektor hadde vært like høye som verdensgjennomsnittet, ville Norges CO2-utslipp vært 15 millioner tonn høyere enn i dag.

Våre støttespillere