Ikke uforståelig motstand mot klimaomstilling

Svar til Haarstad og Wanvik.

Våre støttespillere