Hvordan sikre at klimarisiko er tatt med i vurderingen når investeringer besluttes?

Ifølge den siste rapporten fra Asset Owners Disclosure Project gjør halvparten av verdens største forvaltere ingenting for å minimere klimarisiko. En ny rapport fra CICERO viser hvilke klimarisikoer som krever umiddelbar oppmerksomhet fra investorer.

Figur 1. Klimarisikoer og potensielle finansielle risikoer. Kilde: CICERO.