Hva slags vitenskapsideal bør klimaforskningen bygge på?

Replikk til Bård Lahn i debatten om forskeres rolle i klimadebatt og -politikk.

fj1_f