Hva skal vi gjøre med Statoil?

Statoil legger til grunn at klimautslippene vil øke vesentlig mer enn FNs togradersmål krever – og tror hverken på fornybar energi eller karbonfangst. Statoil er med andre ord et helt alminnelig oljeselskap.

Våre støttespillere