Hva klimadebatten må handle om

Utslipp av klimagasser har alt nå ført til klimaendringer med alvorlige følger for liv og levekår, og skadene vil øke i omfang for generasjoner framover. Å diskutere teoretiske beregninger for hvor mye mer som kan slippes ut, er i denne situasjonen av mindre interesse.

harvey_texas
Orkanen Harvey satte Port Arthur, Texas under vann. Bildet er tatt 31. august 2017 (foto: U.S. Air National Guard/Staff Sgt. Daniel J. Martinez)